هات پلیت تعیین آستانه درد

Analgesia HotPlate

هات پليت اندازه گيري آستانه درد يا ميزان مقاومت بر درد اين دستگاه براي اندازه گيري آستانه درد در حيواناتي همچون موش سوري و رت كاربرد دارد و متشكل از يك صفحه آلومينيومي گرم ميباشد كه دماي آن توسط يك حسگر دما و يك كنترلر دماي ديجيتالي در بازه دماي محيط الي 65 درجه سانتيگراد قابل تعيين ميباشد. روش آزمون به اين ترتيب است كه ابتدا دستگاه را روشن كرده و ترموستات آنرا بر روي دماي مورد نظر قرار ميدهيم (مثلا ميخواهيم ميزان مقاومت رت را بر درد ناشي از دماي 54 درجه سانتيگراد تعيين كنيم.) پليت دستگاه شروع به گرم شدن ميكند تا اينكه به دماي تنظيم شده ميرسد. در اين زمان حيوان را بر روي پليت دستگاه قرار داده و تايمر را استارت ميكنيم. ديواره شيشه اي دستگاه در عين حالي كه مانع از فرار حيوان از سطح پليت ميشود ، به ما كمك ميكند تا واكنشهاي حيوان را بررسي كنيم . به محض اينكه عكس العمل حيوان (مثلا ليسيدن پنجه) مبني بر احساس درد و عدم مقاومت حيوان بر آن درد را مشاهده كرديم تايمر را استوپ ميكنيم . عددي را كه تايمر به ما نمايش ميدهد شاخص ميزان مقاومت حيوان بر درد ناشي از دماي تنظيم شده ميباشد.

جدول پارامترها: 
rat / mic
20 ~ 65 'cTemperature Range
+/- 0.5 'cTemperature Accuracy
20 X 30 cmPlate Dimensions
30 cmPlexiglass cage height
OptionalTimer remote control

دریافت کاتالوگ‌ها