دستگاه روتارود آزمایشگاهی برای رت و موش سوری (Rotarod)


دستگاه روتارود به منظور بررسی مقاومت در برابر خستگی در رت یا موش سوری و یا بررسی اثر داروها و مواد مختلف بر هماهنگی حرکتی و همچنین آزمونهای غذبالی برای انتخاب موشهای در یک رنج توام فیزیکی برای بکار گیری در سایر آزمونها ، تحت پروتکلهای مختلفی بکار میرود. به این شکل که موشها بر روی محور دستگاه قرار میگیرند و سپس محور دستگاه از سرعت صفر تا سرعت و شیب افزایش سرعتی(شتاب) که شما تعریف کرده اید شروع به چرخش میکند. این دستگاه قابلیت چرخش از سرعت صفر تا 45 دور در دقیقه را دارد. هر زمان که یکی از حیوانات نتوانست تعادل خود را حفظ کند و به پایین سقوط کرد دستگاه بطور اتوماتیک آنرا تشخیص داده و اطلاعات آن موش را که شامل سرعتی که در آن موش سقوط کرده و زمان مقاومت موش و مسافتی را که پیموده در خود ذخیره میکند. و در پایان آزمون این اطلاعات را در صفحه نمایش خود نشان میدهد. این دستگاه مجهز به پانل نمایش گرافیکی لمسی جهت کنترل فرایند آزمون و تعریف پروتکل آزمون میباشد.
جدول پارامترها: 
0 ~ 45 RPMSpeed
0 ~9999 secTime
0~ 99 secSpeed Slope
60 mmDrum Size - Rat
30 mmDrum Size - Mice

دریافت کاتالوگ‌ها