آزمونهای فعالیت حرکتی

تریدمیل treadmill treadmil
Running Wheel
Running Wheel
Running Wheel
Running Wheel

دستگاه چرخ آزمون اختیاری - Running Wheel For Rat And mice

دستگاه چرخ آزمون اختیاری از جنس استیل ، برای رت یا موش سوری ، جهت پایش فعالیت اختیاری موش در فواصل زمانی دراز مدت مناسب میباشد.  با توجه به اینکه این دستگاه بگونه ای طراحی شده است که حیوان در طول مدت آزمون دسترسی کامل به غذا و آب داشته و چرخ در داخل محیط قفس نگهداری موش ، تعبیه شده است. لذا مدت زمان آزمون میتواند تا چندین هفته ادامه داشته باشد.  همچنین یکی دیگر از مزیتهای این طراحی ، امکان استفاده از رکهای نرمال قفس موش ، جهت استفاده بهینه از فضای آزمایشگاه (اتاق آزمون) ، در مواردی که به تعداد بیشتری از این دستگاه جهت انجام آزمون نیاز است ، میباشد.

Activity Wheel

دستگاه چرخ آزمون اجباری رت - Activity Wheel For Rat And mice

دستگاه چرخ آزمون اجباری ، یک سیستم منعطف برای تحقیقات مختلف بروی عملکردهای حرکتی حیوانات آزمایشگاهی  ( رت یا موش سوری ) میباشد.  از این دستگاه میتوان در تحقیقاتی که انجام تمرینات ورزشی با حداقل استرس وارده بر حیوان مد نظر است ، استفاده کرد. چراکه برای وادار کردن حیوان به انجام تمرین دویدن ، هیچ گونه محرک غیر طبیعی مانند شوک اعمال نمیشود. و حیوان برای مقابله با عامل بر هم زدن تعادل ، ترجیح میدهد تا بدود.  هر چرخ بصورت جداگانه ، از دستگاه جدا میشود ، تا به راحتی موش در آن جایگذاری شود همچنین موجب میشود تا تمییز کردن آنها به سهولت انجام پذیرد.

دستگاه روتارود آزمایشگاهی برای رت و موش سوری (Rotarod)

دستگاه روتارود به منظور بررسی مقاومت در برابر خستگی در رت یا موش سوری و یا بررسی اثر داروها و مواد مختلف بر هماهنگی حرکتی و همچنین آزمونهای غذبالی برای انتخاب موشهای در یک رنج توام فیزیکی برای بکار گیری در سایر آزمونها ، تحت پروتکلهای مختلفی بکار میرود. به این شکل که موشها بر روی محور دستگاه قرار میگیرند و سپس محور دستگاه از سرعت صفر تا سرعت و شیب افزایش سرعتی(شتاب) که شما تعریف کرده اید شروع به چرخش میکند. این دستگاه قابلیت چرخش از سرعت صفر تا 45 دور در دقیقه را دارد.

تریدمل اتوماتیک رت و موش سوری
تریدمل اتوماتیک رت و موش سوری
تریدمل اتوماتیک رت و موش سوری

تريد ميل اتوماتیک -Automatic Treadmill for RAT and MICE

سيستم نوار گردان هوشمند حيواني براي مطالعه فيزيولوژي ورزش در رت و موش سوري بسيار مناسب است.اين دستگاه با سيستم كنترلر پارامترهاي موئر توسط يك سيستم ميكروپرسسوري ارائه ميگردد كه كار با دستگاه را بسيار آسان ميسازد .