درباره ما

ردیفشرحقیمت (ریـال)
مجموعه ارک تجهیز دانش با همکاری جمعی از متخصصین الکترونیک ، نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر و مکانیک اقدام به تولید محصولاتی با نام MazeRouter در زمینه علوم اعصاب برای مطالعات فیزیولوژی و فارماکولوژی کرده است.