دستگاه چرخ آزمون اختیاری - Running Wheel For Rat And mice

Running Wheel
Running Wheel
Running Wheel
Running Wheel

دستگاه چرخ آزمون اختیاری از جنس استیل ، برای رت یا موش سوری ، جهت پایش فعالیت اختیاری موش در فواصل زمانی دراز مدت مناسب میباشد.  با توجه به اینکه این دستگاه بگونه ای طراحی شده است که حیوان در طول مدت آزمون دسترسی کامل به غذا و آب داشته و چرخ در داخل محیط قفس نگهداری موش ، تعبیه شده است. لذا مدت زمان آزمون میتواند تا چندین هفته ادامه داشته باشد.  همچنین یکی دیگر از مزیتهای این طراحی ، امکان استفاده از رکهای نرمال قفس موش ، جهت استفاده بهینه از فضای آزمایشگاه (اتاق آزمون) ، در مواردی که به تعداد بیشتری از این دستگاه جهت انجام آزمون نیاز است ، میباشد. سیستم پردازنده به همراه نمایشگر دیجیتالی ، تعداد چرخش چرخ به همراه زمان طی شده را ( به تفکیک روز ، ساعت ، دقیقه و ثانیه )  محاسبه و نمایش میدهد. نمایشگر این سیستم به راحتی بصورت آهنربایی از پایه جدا میشود تا عملیات تمییز کاری و شستشوی قفسها به راحتی انجام یابد.    

دریافت کاتالوگ‌ها