دستگاه تیل فلیک - TialFlick Test

TailFlick-MazeROuter

یکی از تجهیزات مربوط به تست درد در مدل حیوات آزمایشگاهی رت دستگاه تیل فلیک میباشد. در این ست آپ ، با اعمال محرک حرارتی (طیف نوری مادون قرمز کالیبره شده) به دم موش ، میتوان میزان تحریک پذیری دم موش را تحت اثر انواع داروها یا بیماریها ، به محرک درد زای اعمال شده ، مطالعه نمود. برای اینکار دم موش را در قسمت تعبیه شده قرار میدهیم. و پس از تنظیم میزان شدت پرتو حرارتی اعمالی ، با فشردن کلید استارت (قابل دسترس هم در منوی لمسی دستگاه و هم به شکل سویچ پدالی (Foot Switch) ) پرتو حرارتی شروع به تابش میکند و همزمان یک تایمر دیجیتالی با دقت یک صدم ثانیه ، زمان تحمل درد ناشی از پرتو حرارتی را اندازه میگیرد. به محض اینکه موش درد را غیر قابل تحمل یافت و دم خود را بلند کرده و یا کنار میکشد ، دستگاه تایمر را نگه داشته و این زمان را بعنوان نتیجه آزمون ثبت میکند.  در این دستگاه منبع نور اعمالی از پایین بوده و این مساله کنترل موش و فرآیند آزمون را برای کاربر بسیار آسان میکند. سنسور انتخابی برای تشخیص حرکت موش ، یک سنسور بسیار پیشرفته در این زمینه میباشد که حرکت موش را هم در جهت افقی (کنار کشیدن دم) و هم در جهت عمودی (بلند کردن دم) تشخیص میدهد.  

دریافت کاتالوگ‌ها