مسیریابی ویدئویی

Analgesia HotPlate

هات پلیت تعیین آستانه درد

هات پليت اندازه گيري آستانه درد يا ميزان مقاومت بر درد اين دستگاه براي اندازه گيري آستانه درد در حيواناتي همچون موش سوري و رت كاربرد دارد و متشكل از يك صفحه آلومينيومي گرم ميباشد كه دماي آن توسط يك حسگر دما و يك كنترلر دماي ديجيتالي در بازه دماي محيط الي 65 درجه سانتيگراد قابل تعيين ميباشد. روش آزمون به اين ترتيب است كه ابتدا دستگاه را روشن كرده و ترموستات آنرا بر روي دماي مورد نظر قرار ميدهيم (مثلا ميخواهيم ميزان مقاومت رت را بر درد ناشي از دماي 54 درجه سانتيگراد تعيين كنيم.) پليت دستگاه شروع به گرم شدن ميكند تا اينكه به دماي تنظيم شده ميرسد.